Artikel

AFW - Monitor 2021 Samenwerkingsafspraken 2020-2023

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 16 november 2022

De lopende Samenwerkingsafspraken hebben de woningcorporaties, de huurderskoepels en de
gemeente eind 2019 gemaakt, met als uitgangspunt dat iedereen in Amsterdam een betaalbaar,
goed en duurzaam huis verdient om in te wonen. De beschikbaarheid van betaalbare woningen in
Amsterdam staat onder grote druk. Mensen met een laag en gemiddeld inkomen kunnen
ontzettend moeilijk aan een huis komen. De drie partijen hebben daarom afgesproken dat er meer
huizen bij moeten komen voor juist die groepen die het op de vrije woningmarkt niet redden. De
afspraak gaat om een aanzienlijke toename van de voorraad sociale huurwoningen met in totaal
3.000 woningen in de vier jaar van de afspraken. Daarnaast spraken we ook een groei van 1.100
middeldure corporatiewoningen af voor de periode tot en met eind 2023.

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 16 november, 26 oktober en 11 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, k.daman@amsterdam.nl en Maarten Lauwers, m.lauwers@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Amsterdamse Federatie van WoningCorporaties

Aanvullende informatie

Media

Documenten