Artikel

Rapport Landelijk Onderzoek Leeftijdsgrens Alcohol en Tabak verkoop

Gemeenteraad 6 oktober 2022

In dit onderzoek is de naleving per verkoopkanaal en de gemiddelde landelijke naleving anno 2022 vastgesteld voor de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de verkoop van alcohol en tabak. Ook is in kaart gebracht in hoeverre verkopers interventies inzetten bij de leeftijdscontrole, inclusief de samenhang hiervan met de naleving. Interventies zijn de handelingen die een verkoper kan toepassen
in het proces van de leeftijdscontrole: leeftijd vragen, ID vragen en een hulpmiddel gebruiken. Ten slotte is onderzocht of de nalevingscijfers voor de verkoop van alcohol en de verkoop van tabak in 2022 veranderd zijn ten opzichte van het meest recente onderzoek naar alcohol en tabak in 2020. Om de naleving van de leeftijdsgrens vast te stellen is mysteryshoponderzoek uitgevoerd, waarbij 16- en 17-jarige jongeren (‘mysterykids’) een aankooppoging in scène zetten.

Behandeld in Gemeenteraad 6 oktober 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

BUREAU OBJECTIEF
info@bureauobjectief.nl
www.bureauobjectief.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten