Artikel

Jaarverslag Amsterdams Fonds voor de Kunst 2021

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 september 2022

AFK heeft in 2021 bijgedragen aan het werk van meer dan negenhonderd kunstenaars
en culturele organisaties. Dat gebeurde overal in de stad met onder andere projectsubsidies
voor professionals en cultuurmakers, vierjarige subsidies, ontwikkelsubsidies, stipendia, en
bijdragen voor cultuurcoaches, voor culturele voorzieningen in de wijken van de stad, en
voor repetitieruimte van dansprofessionals. Mede door deze bijdragen bubbelde en broeide
de stad, soms onzichtbaar onder de oppervlakte en soms schreeuwend van de daken, maar
altijd met echte Amsterdamse levenslust.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 september 2022

Behandelend ambtenaar: EZC, Kunst en Cultuur, Martine Brinkhuis, m.brinkhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl
www.afk.nl
secretariaat@afk.nl
www.facebook.com/afk020
twitter.com/AFK020
instagram.com/afk020/

Aanvullende informatie

Media

Documenten