Artikel

Aanpak toekomstbestendige scenario’s bediening bruggen-sluizen Amsterdam

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 22 september 2022

De bediencentrale van bruggen en sluizen op het hoofdkantoor van Waternet heeft te maken met
aanhoudende storingen waarbij op het gebied van zowel performance als veiligheid verschillende
risico’s worden gezien, die een belemmering vormen om de bedienwerkzaamheden goed uit te
kunnen voeren. Hierdoor is de focus verlegd naar een (her-)ontwerp dat aan de (veiligheids) eisen
voldoet en de kwetsbaarheid verkleint. Naar verwachting is een (her-)ontwerp niet eerder dan
2024 beschikbaar. Om de veiligheid en de dienstverlening voor de tussenliggende periode
voldoende te kunnen waarborgen en te continueren, heeft het college op 29 maart 2022 besloten
om; vanaf het vaarseizoen 2022 over te gaan naar lokale bediening voor 49 objecten waarvan 45
van de gemeente Amsterdam op de bediencentrale aangesloten bruggen en sluizen. Uit extern
onderzoek (Accenture) komt naar voren dat door de inzet van deze maatregel de impact op de
eerdere risico’s op het gebied van performance en (digitale) veiligheid tot bijna nihil zijn
teruggebracht.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 22 september 2022

Behandelend ambtenaar: Waternet, Kirsten Smith, Kirsten.Smith@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

In de periode van 4 april 2022 tot en met 12 juni 2022 heeft Accenture, een extern
onderzoeksbureau, een analyse op de Centrale Object Bediening Waternet (COB) uitgevoerd.
Hierbij is gekeken hoe de situatie ooit is ontstaan en welke lessen daarvan geleerd kunnen worden.
De analyse (zie bijlage) heeft betrekking op zowel technische issues (netwerkinfrastructuur,
digitale beveiliging/ security maatregelen en changemanagement) als organisatorische issues
(organisatiemanagement en governance). Vanuit technisch perspectief lijkt volgens Accenture
voortzetting van de huidige Centrale Object Bediening architectuur met inbegrip van enkele
wijzigingen geen goede basis te zijn voor een toekomstig COB. Dit heeft onder andere te maken
met aspecten op het gebied van (security)architectuur en maatwerk ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Media

Documenten