Artikel

Vervoerregio meerjarenraming 2024-2026

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 22 september 2022

Het herstel van het openbaar vervoer en de transitie naar de mobiliteit van de toekomst zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Het tempo van herstel is afhankelijk van, of, wanneer en welke groepen reizigers terugkomen. Thuiswerken, de mate van het mijden van de spits en het herstel van het toerisme hebben hier invloed op. Om onze regio bereikbaar te houden, zoeken we intussen naar een aantal elkaar aanvullende oplossingen. Verminderen van het aanbod is mogelijk en noodzakelijk, maar kan alleen op een manier die groei van het ov-gebruik straks opnieuw mogelijk maakt. Want onze regio groeit intussen door en de woningbouwopgaven zijn onverminderd groot. Het vraagt om scherpere keuzes dan tot nu toe noodzakelijk waren. Met het investeren in duurzaam busvervoer, spitsmijden en doorstromingsmaatregelen kunnen we een aantal problemen aanpakken; we bestrijden daarmee de congestieproblemen tijdens de spits, kunnen deelmobiliteit een impuls geven en reduceren het aantal bussen dat nu nog vervuild rondrijdt. Door het positieve advies over de eerste ronde investeringen van het Nationaal Groeifonds komt de doortrekking van de Noord/Zuidlijn een flinke stap dichterbij. En met hulp van de rijksbijdrage uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid versnellen we intussen de investeringen in fiets en verkeersveiligheid. Zo zorgen we voor een duurzame bereikbaarheid en tegelijk ook voor mogelijkheden om kostenbesparingen voor vervoerders te realiseren en risico’s weg te nemen.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 22 september 2022

Behandelend ambtenaar: V&OR: Marc Voncken,  m.voncken@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:tel.www.vervoerregio.nl

De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een
optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio.
De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer,
Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend,
Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad
vormen samen de Vervoerregio Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten