Artikel

Bsc Thesis - Private Acts - Public Settings. The current state of cruising at Park de Oeverlanden

Door David Levi Benjamin

Op 11 augustus, 2021, kopte Het Parool “Cruisers hebben zorgen over toekomst ontmoetingsplek in de Oeverlanden”. In de komende jaren verwacht stadsdeel Nieuw-West een toenemend aantal bezoekers aan het gebied – dit heeft te maken met stadsuitbreiding en een groeiende behoefte aan natuurbezoek en recreatie. Deze ontwikkelingen baart de lokale cruisegemeenschap zorgen aangezien Nieuwe Meer de enige plek is waar publieke seks officieel wordt erkend en getolereerd.

Door een gebrek aan historisch bewustzijn en heersende (hetero)normen wordt cruisen vaak als een negatieve en ongewenste activiteit gezien. Ruimte creëren voor deze gemarginaliseerde sociale praktijk correspondeert met de kernwaarden van Amsterdam (lees: progressief en inclusief). Om deze reden zou de gemeente meer rekening moeten houden met het perspectief van cruisers wanneer het aankomt op het beheren en onderhouden van deze internationaal gerenommeerde ontmoetingsplek.

Dit artikel beschrijft kleinschalig onderzoek naar de lokale seksuele cultuur en motieven van cruisers in Park de Oeverlanden. Aan de hand van observaties en interviews wordt geconcludeerd dat Nieuwe Meer nog steeds functioneert als een populaire ontmoetingsplaats waar een diverse groep mannen samenkomt voor vrijblijvend en anoniem seksueel contact.

Auteur: David Levi Benjamin.

Media

Documenten