Artikel

Rapport Toerisme MRA 2020-2021

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 7 september 2022

In augustus 2021heeft de Gemeenteraad de verordening ‘Toerisme in balans’ vastgesteld. Deze
verordening is aangenomen naar aanleiding van het volksinitiatief “Amsterdam heeft een
keuze.” Belangrijk onderdeel van de verordening is dat het college de Raad informeert over de
bezoekersaantallen in het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren. Ten behoeve van de verordening en in opdracht van de Aanpak Binnenstad en EZ heeft O&S in maart van 2022 de nieuwe bezoekersprognose voor de periode 2022-2024.
opgesteld.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 7 september 2022

Behandelend ambtenaar: Stadsdeel Centrum, Cora Doppenberg, c.doppenberg@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: O&S

In opdracht van: Aanpak Binnenstad
Auteurs: T. Fedorova, J.Klingen, T. Brils
E-mailadres: t.fedorova@amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten