Artikel

Toeristische verhuur van woonruimte 2021

Gemeenteraad 13 juli 2022

Sinds 2017 wordt jaarlijks de rapportage toeristische verhuur van woonruimte opgesteld. Door de
coronacrisis is vanaf maart 2020 het toerisme in Amsterdam nagenoeg stilgevallen. Ook in 2021
zien we nog altijd een forse afname van het aantal verhuringen van woningen aan toeristen. Aan
de hand van gegevens uit een aantal bronnen, wordt in deze rapportage een indicatie gegeven
over de omvang van toeristische verhuur van Amsterdamse woningen in de periode 1 januari tot
en met 31 december 2021. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vakantieverhuur van
woningen enerzijds en Bed and Breakfast verhuur (B&B) anderzijds.

Behandeld in Gemeenteraad 13 juli 2022, Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022 en  19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Martijn Kreling, m.kreling@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten