Artikel

Jaarverslag Leerplicht 2020-2021

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 september 2022

De coronacrisis drukte ook in schooljaar 2020-2021 een grote stempel op het onderwijs. Het was weer een bijzonder jaar met online onderwijs, onderwijsachterstanden, motivatiedips, corona-angst en uitval bij
docenten en leerlingen vanwege ziekte, quarantaine of zorgtaken. Een bijzonder jaar, in de eerste plaats voor kinderen, ouders en studenten, maar natuurlijk ook voor scholen en alle organisaties werkzaam op en rondom scholen, ook voor Leerplicht gemeente Amsterdam.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding en commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 28 en 7 september 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, afdeling Onderwijs, Merel van de Water, merel.hanna.water@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Afdeling Onderwijs
Team Leerplicht
Gemeente Amsterdam

Tekst verhalen en redactie: Communicatie Leerplicht, Gemeente Amsterdam
Cijfers: Afdeling Onderwijs Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten