Artikel

GGD rekentool luchtkwaliteit en gezondheid

Update 2021

Met de GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid kan de blootstelling aan luchtverontreinigende
stoffen vertaald worden in gezondheidseffecten binnen een populatie. Een eerste versie van de GGD
Rekentool L&G is verschenen in 2016, maar een groot deel van de onderliggende data is niet meer
actueel. Deze rapportage beschrijft de actualisatie op basis van recente inzichten in de relatie
tussen luchtkwaliteit en gezondheid. Daarnaast is de meerookmethode in de rekentool
geïmplementeerd. De meerookmethode is ontwikkeld in een eerder project van de Academische
Werkplaats Milieu en Gezondheid en is nu ook geactualiseerd. Tevens is het Excel werkblad van de
rekentool voorzien van een gebruiksvriendelijke schil.

Met de GGD Rekentool L&G kan voor de blootstellingsindicatoren PM10, PM2,5 en NO2 een aantal
gezondheidseffecten worden berekend.

Bron en meer informatie: https://awgl.nl/projecten/ggd-rekentool-luchtkwaliteit-en-gezondheid-update-2021 

Aanvullende informatie

Media

Documenten