Artikel

Broedvogelrapport Amsterdamse parken 2021

Inventarisatie 2021

Aanleiding tot het onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft aan Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot opdracht verleend tot een broedvogelinventarisatie in 19 Amsterdamse stadsparken in 2021. De parken worden intensief gebruikt voor tal van recreatieve doeleinden. Vanwege de uitbraak van Corona in 2020 zijn aan de ene kant geen festivals georganiseerd in de Amsterdamse parken. Aan de andere kant nam het bezoek van recreanten waarschijnlijk toe. In 2019 vond een nulmeting plaats van de broedvogelstand in deze 19 parken.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in aanwezigheid en de verspreiding van broedvogels binnen de onderzochte parken. Door de resultaten te vergelijken met gegevens van 2019 en eerdere beschikbare inventarisaties in enkele van de onderzochte parken kan tevens de aantalsontwikkeling van de broedvogelbevolking worden geanalyseerd. Door het onderzoek in de toekomst periodiek op dezelfde manier te herhalen kan de ontwikkeling van de broedvogelstand worden gevolgd. De nulmeting voor dit onderzoek is uitgevoerd in 2019 (VAN GROEN & WYTEMA, 2019).

© Van der Goes en Groot, ecologisch onderzoeksbureau

Auteurs: F.M. van Groen, S.C. Wytema 

In opdracht van Gemeente Amsterdam

Media

Documenten