Artikel

Factsheet Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021

Dit is een verzameling statistieken uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam tussen de jaren 2017 en 2021. In de factsheet worden de onderwerpen inkomens, samenstelling woonvoorraad, bewoning sociale huur, vrije sector en koopvoorraad, woonsituatie lage, midden en hoge inkomens, betaalbaarheid, verhuizingen, verhuisgeneigdheid, verhuiswensen, woonwensen en duurzaamheid behandeld. In deze factsheet worden alle gegevens uit de metropoolregio verzameld.

In deze factsheet worden alle gegevens uit de metropoolregio verzameld. Voor 31 MRA-gemeenten en de MRA als geheel zijn ‘factsheets’ gemaakt met kerngegevens uit het onderzoek op lokaal niveau. Deze factsheets kunt u hieronder downloaden. Alleen voor de MRA-gemeente Uitgeest is geen factsheet beschikbaar. De gemeente Uitgeest valt immers buiten de woningmarktregio en is daarom geen onderdeel van het onderzoek WiMRA 2021.

Bekijk hier de factsheets per gemeente

Media

Documenten