Artikel

Maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2021

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 7 september 2022

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voorziet de gemeente Amsterdam in ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang en beschermd wonen. Vòòr 2015 was de gemeente reeds
verantwoordelijk voor woon- en vervoersvoorzieningen, rolstoelen, hulp bij het huishouden en opvang. Bij elkaar vormen ze het Amsterdams Zorgstelsel. Hiertoe behoren ook de sociale basis, mantelzorg- en cliëntondersteuning. In de bestuursrapportages maatschappelijke ondersteuning Amsterdam brengt het
college eenmaal per jaar verslag uit over de ontwikkelingen binnen het Amsterdams zorgstelsel voor volwassenen. In de rapportage over 2021de belangrijkste feiten e n cijfers. Waar mogelijk is een vergelijking opgenomen met de voorgaande jaren om een beeld te geven van mogelijke trends.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 7 september 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd en Zorg, Tmnit Tuquabo, tmnit.tuquabo@amsterdam.nl,Tessa Stout, t.stout@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten