Artikel

Monitor Kantoren Amsterdam stavaza 2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Met het Kantorenplan 2019 – 2026 (d.d. 24 september 2019) wordt gestuurd op een uitgebalanceerde en
toekomstbestendige kantorenmarkt. In de nasleep van de coronacrisis is monitoring, door de kantorenmarkt nauwgezet te volgen, nog belangrijker. Aan de hand van het kantorenplan vindt sturing plaats op nieuwe kantoorplannen. In deze monitor worden de volgende vijf onderwerpen besproken:
1. Bouwen voor de vraag
2. Faciliteren van eindgebruikers
3. Toekomstbestendige en duurzame kantoren
4. Samenwerking met de regio
5. Monitoring van de leegstand
De uitkomsten van de rapportages kunnen aanleiding zijn voor herijking van het kantorenplan.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Grond & Ontwikkeling, Cengiz Caglar, C.Caglar@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

  • Cengiz Caglar (c.caglar@amsterdam.nl) Kantorenloods, Grond en Ontwikkeling
  • Eline Oort (e.oort@amsterdam.nl) Projectmanagementbureau
  • Ratna Sewrajsing (r.sewrajsing@amsterdam.nl) Grond en Ontwikkeling
  • Directies Economische Zaken en Cultuur, Ruimte en Duurzaamheid en de
    Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Aanvullende informatie

Media

Documenten