Artikel

Circulaire Economie Lessen en Aanbevelingen 2020-2021

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 1 september 2022

Er kleeft een groot nadeel aan de economische voorspoed: we gebruiken grondstoffen alsof ze
oneindig voorradig zijn. Dat legt een grote druk op de natuur en het klimaat. Om te voldoen aan alleen
al de Europese behoefte aan grondstoffen hebben we 2,9 aardes nodig, terwijl we er maar één hebben.
Daarnaast blijkt dat Nederland op de allerlaatste (31ste) plaats staat van de Europese ‘spillover-lijst’,
waarin de Europese Unie de effecten van de lidstaten op leven en welzijn in andere landen beïnvloedt.
Deze druk op de aarde is niet vol te houden. Het gaat ten koste van toekomstige generaties en mensen in
andere landen. Bovendien beloven de trends niet veel goeds. We zien ieder jaar meer winning van grondstoffen. Dit is wereldwijd net zo goed zichtbaar als in onze stad; de ‘Monitor Amsterdam Circulair’ laat zien dat het materiaalgebruik in onze gemeente eerder toeneemt dan afneemt.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 1 september 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Karin ter Steege, k.ter.steege@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten