Artikel

Aanvullend OV clientenervaringsonderzoeken

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

De afdeling Zorg wil tweemaal per jaar een representatief aantal cliënten van het AOV telefonisch bevragen over hun tevredenheid ten aanzien van de gemaakte ritten met het AOV. Mobycon heeft tot het laatste kwartaal van 2016 alle klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en de afdeling Zorg heeft Mobycon nu ook gevraagd om dit klanttevredenheidsonderzoek in totaal tweemaal uit te
voeren. Voor u ligt de rapportage van het tweeëntwintigste kwartaalonderzoek, dat is uitgevoerd in het vierde
kwartaal van 2021. De resultaten van het huidige onderzoek worden afgezet tegen het vierde kwartaal van
2019, tegen het eerste en vierde kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2021.

De rapporten beperkt zich tot de resultaten betreffende de uitvoerder Transvision en RMC

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Onderwijs, Jeugd en Zorg, Cora Weeda, c.weeda@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

www.mobycon.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten