Artikel

Eindrapportage Fietsroute Haarlemmer Houttuinen

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Het project maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit, als alternatief voor de fietsroute
door de Haarlemmerstraat en –dijk. Daarnaast is het een uitwerking van: Visie Openbare Ruimte 2025,
meer (verblijfs) ruimte voor de voetganger en fietser. Omgevingsvisie 2050 - o.a. realiseren van het
groen netwerk, meer verblijfsruimte en fiets en OV routes. In het voorkeursontwerp uit de Nota van
Uitgangspunten is Motie Zeeger Ernsting, het afbreken van brug 95 - het vierbaans autoviaduct over
de Korte Prinsengracht- meegenomen. Het afbreken van brug 95 over de Korte Prinsengracht en
vervangen door een lage brug betekent een enorme kwaliteitsslag in de openbare ruimte. Ook draagt
het bij aan de Agenda Amsterdam Autoluw, waarin een onderdeel van het project is opgenomen als
maatregel 17. Het draagt bij aan een goede doorgaande fietsroute om de verdere groei van het
fietsgebruik aan de westflank van Amsterdam (en op den duur ook naar noord via de westbrug)
mogelijk te maken. Met dit project kan Amsterdam zich verder profileren als echte fietsstad.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: V&OR, projectmanager Erik Bakker, E:erik.bakker@amsterdam.nl V&OR,
ambtelijk opdrachtgever Jeroen van Straten, j.van.straten@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

R&D
info@enneus.nl - www.enneus.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten