Artikel

Kwartaalrapportage Aanpak Wegtunnels Q1 2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Elk kwartaal worden probabilistische analyses uitgevoerd, waarmee de mogelijke gevolgen van risico’s op de planning en de mijlpalen inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van de meest recente analyses wordt een nieuwe masterplanning (met mijlpalen voor de verschillende projecten binnen het programma) begin tweede kwartaal vastgesteld. Hieronder de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vigerende
masterplanning. • Renovatie Piet Heintunnel: einde uitvoering en beoogde openstelling 2 december
2022, als gevolg van opgelopen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, de tijd benodigd voor het opleiden van de verkeersleiders en het contracteren van het onderhoud na openstelling. • Vernieuwing Verkeerscentrale: door de noodzaak voor de doorontwikkeling van de functionele systemen voor de bediening en bewaking van de tunnels en het verkeersmanagement en daarmee de verschuiving van het uitvoeringsbesluit naar eind 2022, zal ook de uitvoering later starten. De ingebruikname van de nieuwe verkeerscentrale is nu gepland eind 2025. • Uitvoering van de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel zal uit de scope en planning van het programma worden gehaald. • Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel: de software-aanpassingen voor de bediening en bewaking waren nog niet opgenomen in de masterplanning. Uitvoering hiervan zal plaatsvinden tot medio 2023. Omdat de masterplanning als onderdeel van het geactualiseerde programmaplan nog niet is vastgesteld, blijft dit stoplicht oranje.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar:Bijzondere Projecten, L.G.J. Siebrand, programmadirecteur Programma Aanpak Wegtunnels
Amsterdam, r.siebrand@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten