Artikel

Jaarverslag 2021 Stadsloods

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

In 1994 is de Stadsloods ingesteld. Destijds was de stad opgedeeld in 14 stadsdelen, elk met een eigen bestuur. Ook was de samenleving slechts in beperkte mate gedigitaliseerd. Voor initiatiefnemers bleek het ingewikkeld om de juiste persoon te vinden voor het beantwoorden van een (ruimte)vraag of om naar doorverwezen te worden. De nadruk van de rol van de Stadsloods lag in die tijd op verbinden en
schakelen tussen ruimtevragen en de juiste informatie of contactpersoon. Er waren meer ruimtemogelijkheden, meer leegstand en rafelranden. De stad verandert continue en het werk van Stadsloods verandert mee. Het gaat nu om de verdichtingsopgave die wij als gehele stad hebben, het behouden en creëren van een complete stad wat functies betreft en het groeien binnen grenzen. Hierdoor is er een toenemende druk op betaalbare ruimtemogelijkheden voor werken en voorzieningen. Willen we die complete stad zijn en in de toekomst ook blijven, dan moeten we ook de ‘zwakkere’ economische functies een plek blijven bieden. Met de Omgevingsvisie 2050 als leidraad, en dan met name de strategische keuzes voor samen stadmaken, meerkernige ontwikkeling en groeien binnen grenzen

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Andrea Esveld, a.esveld@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Team Stadsloods

Aanvullende informatie

Media

Documenten