Artikel

Programma Woningkwaliteit Jaarrapportage 2021 vooruitblik 2022

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 31 augustus 2022

Amsterdam is een mooie stad en veel mensen wonen er met plezier. Kwalitatief goede woningen
dragen daaraan bij. Voorliggend document schetst de resultaten in 2021 en beoogde inzet in 2022
van het Programma woningkwaliteit. Via dit programma wordt sinds 2017 extra aandacht gegeven
aan de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

Behandeld in  Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 31/8/2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni en 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Stella Vlasman, en Nanne Koot,
bestuurszaken.wonen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten