Collectie (1)

Leergang Systeeminnovatie

De leergang Systeeminnovatie  is ontstaan vanuit Integraal Ontwerp Openbare Ruimte (IOOR) en vervolgens verbonden aan Koppelkansen, waar de gemeente Amsterdam, Waternet en Liander met ondersteuning van de Universiteit van Amsterdam al langer samenwerken rond  transitieopgaven. Sinds 2021 is ook de Technische Universiteit Delft betrokken.

Meer informatie

De leergang systeeminnovatie bestond uit vijf werkateliers van een halve dag per maand en tussentijdse coaching- en intervisiesessies. Daarbij stond de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR) centraal en maakten deelnemers kennis met de theorie van systeeminnovatie.  Drie praktijkcasussen stonden centraal: het Wallengebied, Haven-Stad en het Integraal gebiedsplan als overkoepelend thema. De werkateliers volgden de methode Reflexief Interactief Ontwerpen (RIO) voor het anders definiëren van problemen en het vinden van ongebruikelijke maar behulpzame oplossingen. Daarbij kwamen in iedere sessie ook het leren samenwerken en reflectie op de eigen rol aan bod.

 

 

Aanvullende informatie

Sorteren op: