Artikel

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2019

Gebrek aan passend woningaanbod in de MRA vooral voor starters en gezinnen een probleem

Ondanks de bouw van ruim 30.000 woningen in de afgelopen twee jaar hebben mensen met een laag en middeninkomen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) weinig kans op een passende woning. Minder jonge mensen starten hun wooncarrière in de MRA en meer gezinnen uit de MRA vertrekken naar de rest van Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).

Over WiMRA

Het WiMRA-onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en de woningcorporaties in de MRA, vertegenwoordigd door het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad.

Meer weten over de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt? Luister naar de podcast met Peter Boelhouwer naar aanleiding van zijn webinar bij MRA University.

Media

Documenten