Artikel

Cultuurmonitor

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Eén van de factoren die een bijdragen leveren aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van de MRA is cultuur. De MRA kent een rijk cultureel aanbod, dit aanbod is echter niet altijd gelijk verspreid over de verschillende deelregio’s. Dat het aanbod gedifferentieerd is en dus niet elke deelsector op alle vlakken even veel aanbod heeft, versterkt de reden om als cultuurregio samen te werken

Deze cultuurmonitor beschrijft de staat van cultuur in 2019 in zeven deelregio’s binnen de MRA en onderscheidt daarin vijf deelsectoren: erfgoed, film, letteren, beeldende kunst en podiumkunsten.

Bezoek hier de cultuurmonitor.

 

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Amsterdam Museum_canva.png