Artikel

Jaarrapportage Zuidas 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Met de jaarrapportage Zuidas 2021 legt de Directie Zuidas verantwoording af over de belangrijkste
(financiële) ontwikkelingen in het gebied Zuidas in 2021. Naast de bestuurlijke besluitvorming
(hoofdstuk 2) beschrijft de rapportage de ontwikkelingen rond projecten in uitvoering (hoofdstuk 3),
thematische programma’s (hoofdstuk 4) het gerealiseerde programma en de financiën (hoofdstuk 5).
NB: De programmaorganisatie Zuidasdok heeft een eigen verantwoordingscyclus, los van deze
rapportage

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Sietse Jellema, s.jellema@amsterdam.nl          Jos Moerkamp, j.moerkamp@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: www.zuidas.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten