Artikel

Taskforce Congestie Amsterdam

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Op 7 december hebben bestuurders van Liander, TenneT, de Gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam een overleg gehad n.a.v. de situatie op het Amsterdamse elektriciteitsnetwerk. Deze situatie is zeer zorgelijk. Doelstellingen op het gebied van economische groei, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de energietransitie kunnen niet (tijdig) worden behaald. Afgesproken is dat een taskforce wordt opgericht. Deelnemers zijn gemeente Amsterdam, TenneT, Liander, en Port of Amsterdam. Deze taskforce zoekt manieren om de schaarse ruimte op het net te verdelen, slimme oplossingen te bedenken om de congestieproblematiek te verzachten en zo spoedig als mogelijk deze congestie te kunnen oplossen door het uitbreiden en vernieuwen van de e-infra. Zij trachten dit te doen op een maatschappelijk verantwoorde manier, rekening houdend met de wettelijke afspraken die de netbeheerders kennen. Daarnaast is afgesproken dat bestuurders (in ieder geval in de opstartfase) maandelijks bij elkaar komen. In deze presentatie wordt toegelicht wat de randvoorwaarden zijn, wat de scope is van de opgave, wat de uitgangspunten zijn en wordt een voorstel gedaan hoe dit in te richten.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar Directie Ruimte & Duurzaamheid, Ruben Voerman, r.voerman@amsterdam.nl, Directie Ruimte & Duurzaamheid, David Bout d.bout@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten