Artikel

Verkenning mogelijkheden grootschalig bouwen op water in Amsterdam

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Amsterdam heeft wereldwijd een naam als het gaat om het wonen op en aan het water. Denk aan alle
woonarken die in de stad te vinden zijn, de grootschalige landaanwinning waaruit IJburg is ontstaan, en
de drijvende buurten in Buiksloterham en op Steigereiland. De indieners van de motie geven aan dat
door ontwikkelingen in de markt het nu mogelijk is grootschaliger, met hogere dichtheden en kosten
efficiënter op het water te bouwen. Deze raadsinformatiebrief onderzoekt de mogelijkheden hiervan,
verkent (pilot)locaties hiervoor, en maakt waar nodig een vergelijking met traditionele vormen van
bouwen op water en met bouwen op land.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar:Ruimte en Duurzaamheid, Erjen Prins, erjen.prins@amsterdam.nl Ruimte en
Duurzaamheid, Laura Smits,laura.smits@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron/auteur:

Ruimte en Duurzaamheid
Strategie Team Nieuwe Opgaven

Erjen Prins en Laura Smits

Aanvullende informatie

Media

Documenten