Artikel

Jaarrapportage Instroom 2021-2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Het stedelijk toelatingsbeleid in het basisonderwijs in Amsterdam wordt inmiddels voor het 7de jaar toegepast. Op 3 september 2014 besloten de schoolbesturen, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) stadsbreed een gelijk toelatingsbeleid in te voeren. De kinderen die in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gingen, waren de eerste groep waarvoor dit beleid gold. Sindsdien verloopt op ruim 200 Amsterdamse (reguliere) basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige 4-jarigen op dezelfde wijze. Vijftien basisscholen - 11 scholen in stadsdeel Zuid, 1 in Centrum, 2 in Noord en 1 in West - nemen hieraan niet deel, zij hanteren hun eigen beleid. In deze jaarrapportage wordt verslag gedaan van de uitvoering van het toelatingsbeleid en plaatsingsresultaten in het 7de schooljaar van dit beleid. Het gaat hierbij om kinderen die in schooljaar 2021-2022 voor het eerst naar de basisschool gaan; zij zijn geboren tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: OJZ, Maggie Wissink Ook Geerdink, m.wissinkookgeerdink@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

BBO Breed Bestuurlijk Overleg

Is een vereniging van schoolbesturen van het primair onderwijs en speciaal onderwijs in Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten