Artikel

Voortgangsrapportage Lerarenagenda 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

De derde voortgangsrapportage van Amsterdamse Lerarenagenda 2019-2023 ‘Liever voor de Klas’. De gemeenteraad van Amsterdam stelde deze agenda op 4 april 2019 vast. Deze rapportage geeft inzicht in
de uitwerking van de maatregelen voor het jaar 2021 en voor zover mogelijk voor schooljaar 2021-2022. Alle maatregelen richten zich op het aantrekken van nieuwe leraren en het behoud van ervaren leraren voor de stad. Zo hopen we met elkaar het lerarentekort in de stad beheersbaar te houden.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni en 9 juni 2022 en 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: OJZ, Onderwijs, Imane al Makroudi, i.makroudi@amsterdam.nl,OJZ, Onderwijs, Puck Euwe, p.euwe@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten