Artikel

Procesevaluatie - Lokale publieke omroep Amsterdam

Gemeenteraad 10 mei 2023

De verkenning is gericht op de toekomst van de lokale media in Amsterdam en is deels een vervolg op de
evaluatie van het aanwijzingsproces voor de nieuwe concessie. In de verkenning staat de vraag centraal wat nu en in de toekomst nodig is om een sterke lokale publieke omroep in Amsterdam te borgen waarbij ruimte is voor ontwikkeling en innovatie. De verkenning schetst een beeld van de Amsterdamse publieke omroep in de toekomst aan de hand van bouwstenen welke gebruikt kunnen worden voor het formuleren van een duidelijke opdracht aan een Amsterdamse lokale publieke omroep. Speciale aandacht gaat uit naar de borging van de onafhankelijke journalistieke functie van de lokale omroep.

 

Behandeld in Gemeenteraad 10 mei 2023 , Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 20 april 2023, Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: EZC, Kunst en Cultuur, Merel Oord, merel.oord@amsterdam.nl - Lotte van Zuijlen, l.van.zuijlen@amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie gemeenteraad klik hier

 

Bron:

Auteurs KWINK Groep :

Janine Mulder
Fritzi Reijerman

Maria Gayed

Met medewerking van Guusje ter Horst als meelezer

info@kwinkgroep.nl
www.kwinkgroep.n

Aanvullende informatie

Media

Documenten