Artikel

Programma Lightrail 2020-2040 - Q3 en Q4 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Voor u ligt de rapportage over de tweede helft van 2021 voor het Programma Lightrail 2020 -
2040. Het programma is tot en met 31 december 2021 ondergebracht bij de afdeling Bijzondere
Opdrachten van Metro en Tram (MET). Per 1 januari 2022 zal het programma onderdeel zijn van
de nieuw opgerichte dienst Bijzondere Projecten (DBP). Tot aan de startbeslissing Verkenningsfase wordt er halfjaarlijks gerapporteerd over het programma Lightrail 2020-2040.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten, H. Detmar, programmadirecteur H.Detmar@amsterdam.nl)

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten