Artikel

Programma Bruggen en Kademuren maart 2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Programma Bruggen en Kademuren (PBK) van de gemeente Amsterdam rapporteert twee keer per jaar over de voortgang op de opdracht om 838 bruggen en circa 205 kilometer kademuren te onderzoeken, veilig te houden en waar nodig versneld op orde te krijgen. In deze vierde voortgangsrapportage
rapporteren we over het tweede half jaar van 2021. We vertellen, zoals gebruikelijk, over de voortgang op de programmadoelen en de sturing- en beheersingsaspecten. De bijlage heeft deze keer als thema Samen met de stad. Hierin lees je onder andere meer over hoe het programma haar sociale
verantwoordelijkheid invult, hoe we de ruimte benutten die ontstaat bij het plaatsen van veiligheidsconstructies en hoe we bewoners en andere geïnteresseerden betrekken bij onze opgave.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl,Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten