Artikel

Jaarstukken Vervoerregio Amsterdam 2021

Gemeenteraad 20 april 2022

Natuurlijk hebben de coronamaatregelen ook in 2021 een grote invloed gehad op het
reisgedrag van inwoners en werkenden in de vervoerregio. Dankzij een flinke bijdrage van
het Rijk – voor compensatie van teruggelopen opbrengsten en afschaling van de
dienstregeling – konden de vervoerders hun hoofd boven water houden. Daardoor konden
de reizigers in onze regio gebruik blijven maken van het openbaar vervoer. Maar als het
Rijk de beschikbaarheidsvergoeding niet verlengt of in een andere regeling omzet, blijven
onze zorgen voor de periode na 1 september 2022 bestaan. Wanneer het aantal reizigers
niet terugkomt op het niveau van 2019, wordt het lastig om volwaardig openbaar vervoer
in de regio aan te bieden. We blijven ons uiteraard inzetten om dat te voorkomen.
In de Jaarstukken 2021 geven we aan wat we in 2021 hebben bereikt, hebben gedaan en
wat dat heeft gekost. De indeling van de jaarstukken volgt de opzet van de begroting 2021:
de jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (inclusief de programmaverantwoording en de
paragrafen) en de jaarrekening (financiële verantwoording). Eerst blikken we op
hoofdlijnen terug op 2021 . We gaan daarna wat dieper in op onze inspanningen op het
gebied van duurzaamheid. We hebben daar in 2021 namelijk grote stappen in gemaakt.
Tenslotte zoomen we in op de behaalde mijlpalen en ons financieel beeld.

Behandeld in Gemeenteraad 2o april 2022

Behandelend ambtenaar:Jan Wijma - J.Wijma @vervoerregio.nl

Voor meer informatie/voordracht/aanbiedingsbrief klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten