Artikel

New Urban Water Transport (NUWTS) Eindrapport

Dit is het eindrapport voor het NUWTS project. Voor een land gebouwd op en rond het water zijn nieuwe stedelijke watertransportsystemen een voortdurende ontwerpuitdaging. Om aan de hoge eisen van het stadsleven te voldoen, moeten hulpbronnen worden teruggewonnen en in het watersysteem worden geïntegreerd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2016) zullen er in 2030 700.000 meer inwoners zijn in de Randstad (d.w.z. de Nederlandse megapolis en de omliggende gebieden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). De Randstad verbruikt aanzienlijke hoeveelheden essentiële hulpbronnen zoals energie, voedsel en materialen en water en produceert afval. Aan de ene kant belooft het stadsleven een gemakkelijke, efficiënte en veilige manier van leven, maar het is ook lineair georganiseerd, wat betekent: take-make-waste in plaats van recupereren-recyclen-hergebruik.

UITDAGINGEN

Stedelijke waterinfrastructuur behandelt drie afzonderlijke domeinen: drinkwater, afvalwater en regenwater. Historisch gezien is er geen integrale benadering geweest in ontwerp en beheer van deze drie domeinen. Terwijl de huidige transportinfrastructuur van stedelijk water gebaseerd is op vijf criteria, namelijk waterkwaliteit, waterkwantiteit, volksgezondheid, veiligheid en comfort, is ‘Hulpbronnenterugwinning’ niet opgenomen als ontwerpparameter.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe verandert de transportinfrastructuur van stedelijk water als het terugwinnen van hulpbronnen een ontwerpparameter zou zijn?
  • Hoe ziet een integrale aanpak met drinkwater, afvalwater, regenwater eruit?
  • Wat betekent dit voor deze steden waar 80% van de infrastructuur voor vervoer over water zich op wijk-, straat- en woningniveau bevindt?

RELEVANTIE VOOR AMS & AMSTERDAM

Het onderzoeksproject New Urban Water Transport Systems (NUWTS) is een samenwerking van vier waterbedrijven (Waternet, Evides, Brabant Water, WML), een waterschap (De Dommel) en een internationaal opererend ingenieursbureau (RoyalHaskoningDHV). Het project is een kans voor AMS Instituut en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om op lokaal en regionaal niveau ambities te realiseren om daarmee voorop te lopen bij nationale en internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Het grotere doel is om de toegang tot en het herstel van beperkte maar essentiële hulpbronnen in de stedelijke omgeving te waarborgen. In Nederland is de transportinfrastructuur van stedelijk water een belangrijk onderzoeksgebied. Om de transitie naar een circulaire samenleving te maken, moet aan twee voorwaarden worden voldaan: terugwinning van hulpbronnen moet een gelijkwaardige ontwerpparameter zijn en de transportinfrastructuur van stedelijk water moet worden geïntegreerd.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Screenshot_2019-01-16_at_10.56.29.original.png

Icon afbeelding: Screenshot_2019-01-16_at_10.56.29.original.png

Media

Documenten