Artikel

Video: City Deal Openbare Ruimte

Symposium Integrale Aanpak Openbare Ruimte

City Deal brengt complexe stedelijke opgaven in één aanpak. Vier gemeenten en twee ministeries ondertekenen de City Deal Openbare Ruimte op 29 oktober.
Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in de steden in ons land op de schop. Hoe zorg je er nu voor dat de verschillende opgaven goed op elkaar aansluiten? De steden hebben baat bij een meer efficiënte aanpak. Daarom bundelen Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Haag de krachten met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de City Deal Openbare Ruimte aan één aanpak voor al die stedelijke opgaven. Op donderdag 29 oktober trappen de partners het samenwerkingsverband af met de ondertekening van de City Deal Openbare Ruimte tijdens het online symposium: Integrale aanpak openbare ruimte.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: Cover

Media