Artikel

Rapportage Woningbouwplan 2018-2025 per 31 december 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Resultaat 2018-2021. De eerste vier jaar van het Woningbouwplan 2018-2025 zijn verstreken. Er zijn 29.106 woningen in aanbouw genomen. Dit komt uit op een gemiddelde van 7.276 per jaar.
De productie ligt goed op koers met de doelstelling van het woningbouwplan, zeker indien
rekening wordt gehouden met de coronapandemie van de afgelopen twee jaar en de daaruit
voorkomende belemmeringen en onzekerheden. Het is de gemeente, ontwikkelaars en bouwers
gelukt om samen op een hoog tempo door te gaan met planvorming, vergunningaanvragen en
afronding van aanbestedingen. Het woningbouwplan zet echter niet alleen in op het bouwen van veel woningen, maar ook op het specifiek bouwen van betaalbare woningen. In de afgelopen vier jaar zijn 15.305 betaalbare woningen in aanbouw genomen: 7.121 sociale huurwoningen door corporaties, 2.522 sociale huurwoningen door particulieren en 5.672 middeldure huurwoningen. Dit deel van de productie
blijft wat achter. Voor de sociale huur door corporaties geldt dat het planaanbod tekort schiet om
gemiddeld streefcijfer van 2.500 woningen per jaar te bouwen. De productie lag de afgelopen vier
jaar gemiddeld wel 500 woningen per jaar hoger dan in de periode 2014-2017. Dus in deze zin is
een grote stap voorwaarts gezet. Ook voor wat betreft de middeldure huur bleef de productie
achter, maar is er in 2021 een forse stap gezet in het inlopen van de achterstand.

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Grond & Ontwikkeling, Frank Bonfrer, f.bonfrer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten