Artikel

Gebiedsplan Centrum 2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Stadsdeel Centrum heeft dit jaar een ander soort gebiedsplan dan in voorgaande jaren, omdat het
Uitvoeringsprogramma van de Aanpak Binnenstad de belangrijkste opgaven zijn in het gebied. Om dubbel werk te voorkomen is er dit jaar voor gekozen om het Uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende maatregelen tevens te laten fungeren als het gebiedsplan. Dat zijn dit jaar de belangrijkste opgaven in zowel Centrum- Oost als Centrum- West, waarmee we het verschil maken en maatwerk leveren in de vorm van uitvoeringsafspraken met onze (interne én externe) samenwerkingspartners, naast de reguliere activiteiten en de stedelijke programma’s. Het Uitvoeringsprogramma en de maatregelen leveren ook een bijdrage aan de realisatie van de ambities uit de op het coalitieakkoord gebaseerde uitvoeringsagenda (zie ook volg.amsterdam.nl voor de online uitvoeringsagenda). Omdat het Uitvoeringsprogramma van de Aanpak Binnenstad van toepassing is op het hele stadsdeel, heeft stadsdeel Centrum dit jaar slechts één gebiedsplan.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Arjan Spit, a.spit@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten