Artikel

Voetbalscholen in (groot) Amsterdam

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Het amateurvoetbal heeft al jaren te maken met een sterke opkomst van commerciële voetbalscholen (Van der Roest, 2011). Dit commerciële aanbod voorziet in een grote behoefte en heeft vermoedelijk impact op het besturen, organiseren en beleven van de verenigingssport. In Amsterdam zijn er inmiddels (veel) meer voetbalscholen dan voetbalverenigingen, en de verwevenheid van voetbalscholen met voetbalverenigingen is groot. Die verwevenheid, ook wel hybridisering genoemd, kan zich positief maar ook negatief uiten. In sommige gevallen is hierbij sprake van vermoedens van bestuurlijke inmenging met
kans op criminele ondermijning; het sluipende proces van vermenging van de onder- en bovenwereld (Deelen, 2021).

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Sport en Bos, Fred Coesel, 06-18531425, f.coesel@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Opdrachtgevers: gemeente Amsterdam, KNVB, Sportraad Amsterdam

Bron: Universiteit van Utrecht

Jan-Willem van der Roest en Dominique Brommers - Sport & Society

Aanvullende informatie

Media

Documenten