Artikel

Handboek zwemmen & zomerrecreatie aan het water

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Het succes van Amsterdam als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken is voor een groot deel te
danken aan haar relatie met het water. Die relatie ontwikkelt zich door de jaren heen en past zich aan de
behoeftes van de stad en haar inwoners aan. In 2016 stelde de gemeenteraad de Watervisie 2040 vast.
Die visie geeft een goed beeld van de veelheid aan functies en relaties die het water in Amsterdam heeft
en hoe er naar water en het gebruik gekeken wordt.
Dit Ambtelijk Handboek heeft betrekking op een deelonderwerp uit de Watervisie, namelijk de ambitie
om te komen tot meer openbaar zwemwater. Deze ambitie is ook opgenomen in de Omgevingsvisie
Amsterdam 2050 ‘Een menselijke metropool’, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 8 juli 2021. Dit
willen we als stad realiseren, waarbij we oog hebben voor randvoorwaarden als veiligheid en
leefbaarheid.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Verkeer & Openbare Ruimte, An-Jes Oudshoorn, a.oudshoorn@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten