Artikel

Voortgangsrapportage programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

In februari 2020 is het programma tegen Seksuele Intimidatie en Seksueel Geweld (SISG) gestart, omdat
het college van burgemeester en wethouders zorgen had dat veel meiden en jonge vrouwen in Amsterdam te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie en seksueel geweld. In 2021 was de urgentie van dit probleem nog onverminderd actueel. Zo is de stad dit jaar opgeschrikt door een aantal ernstige incidenten gerelateerd aan (online) seksueel geweld. De problematiek is complex en voor de aanpak ervan is zodoende een lange adem nodig. Doel van het programma Het programma SISG is een veelomvattende aanpak om seksuele intimidatie en seksueel geweld in de stad tegen te gaan, zowel offline als online. Het programma heeft als doel om seksuele intimidatie en seksueel geweld beter te voorkomen en te bestrijden, slachtoffers effectiever te helpen, meer inzicht te krijgen in de problematiek en Amsterdammers bewuster te maken van het probleem en de hulpmogelijkheden.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Actiecentrum Veiligheid en Zorg, programma SISG, Nicolien van Weeghel, n.van.weeghel@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland

Aanvullende informatie

Media

Documenten