Artikel

Notitie Zomercomfort

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

In de verkenning van zomercomfort in de stad blijft men dichtbij de Transitievisie Warmte; wat
betekent (toenemende) hitte voor gebouwen en het (toekomstige) energiesysteem van
Amsterdam? De inzet op het terugdringen van hittestress in de stad zoals deze is vastgelegd in de
Strategie Klimaatadaptatie (2020) en het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (2021) wordt
in deze notitie niet meegenomen.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Linda Vos, l.vos@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten