Artikel

Verbinding Zeeburgereiland

Gemeenteraad 20 april 2022

Aanleiding voor het project is de geleidelijke toename van de mobiliteitsvraag door de gebiedsontwikkeling op Zeeburgereiland en IJburg (gemeente Amsterdam, Oostflank IJ-oevers, zie figuur 1.1). Tussen 2018 en 2040 wordt een groei voorzien van 10.000 naar circa 31.600 woningen. In hoofdstuk 2 van deze NRD is nader op deze ontwikkeling ingegaan. Door de gebiedsontwikkeling moeten we de komende jaren meerdere met elkaar samenhangende mobiliteitsmaatregelen treffen om te zorgen dat de bereikbaarheid van Zeeburgereiland en IJburg1 steeds op tijd op orde is. Dit in samenhang met een ruimtelijke ontwikkeling passend bij het voorziene mobiliteitssysteem. Deze maatregelen zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. De uitwerking van deze maatregelen vindt plaats in op zichzelf staande projecten.

Behandeld in Gemeenteraad 20 april 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Ambtelijk opdrachtgever: Michel Crolla, V&OR, m.crolla@amsterdam.nl
Projectmanager: Joost Schaminée, Ingenieursbureau, j.schaminee@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Auteur: Robert Jan Jonkerrobertjan.jonker@sweco.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten