Artikel

Programma aanpak wegtunnels Q4 - 2021

Gemeenteraad 20 april 2022

De rapportage over het vierde kwartaal 2021 van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam
geeft de gemeenteraad, het gemeentebestuur, de gemeentelijke directies en de strategische partners
inzicht in de voortgang van de programmadoelstellingen. Tevens is de rapportage een bron van
informatie voor inwoners van Amsterdam en andere belangstellenden.In het vierde kwartaal van 2021 is de scope van het programma niet gewijzigd. De uitvoering van het project Renovatie Amsterdam Arenatunnel zal in het eerste kwartaal 2022 uit de scope worden gehaald vanwege het in portefeuille houden van dit project bij de Begroting 2022.

Behandeld in Gemeenteraad 20 april 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie 7 april 2022

Behandeld ambtenaar: Bijzondere Projecten, L.G.J. Siebrand, programmadirecteur Programma Aanpak Wegtunnels
Amsterdam r.siebrand@amsterdam.nl

Voor meer informatie voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten