Artikel

Signalling & Control Metro januari 2022

Gemeenteraad 17 februari 2022

Bijgeslotenc het dashboard Metroprestaties aan zoals dit wekelijks door GVB geproduceerd en geactualiseerd zal worden. In dit dashboard worden 4 belangrijke prestatie-indicatoren weergegeven. Er is gekozen voor systeemuitval, rituitval, punctualiteit en kwaliteit van reisinformatie. Om data in perspectief te kunnen plaatsen zijn van rituitval en punctualiteit ook data van 2019, 2020 en 2021 opgenomen. Uitval en dispunctualiteit kennen vele en zeer uiteenlopende oorzaken. GVB stuurt, samen met andere betrokken partijen, continue en integraal op verbetering van de dienstverlening.

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten (bestuurszaken.bp@amsterdam.nl)

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

 

Bronnen:

  • Dashboard - GVB Amsterdam

 

  • WSP London report

The purpose of this report is to provide response to following outstanding questions raised by Amsterdam metro.Do you see any reason to believe a successful implementation of the system on the Amsterdam network is not possible? If so, are there alternatives to the CBTC system available that have more potential success?What’s your opinion about the current implementation strategy and in particular the Staged Commissioning approach?Are there any recommendations that you propose for adjusting or improving the current implementation strategy?

 

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten