Artikel

Monitor Bedrijfsruimte Amsterdam

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Deze monitor gaat over de periode 2020 en de eerste helft van 2021. Amsterdam kent een flinke druk op de ruimte door de enorme groei die de stad doormaakt. Met de Bedrijvenstrategie 2020-2030: Amsterdam duurzaam productief (vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 2020) stuurt de gemeente op een gemengde, toekomstbestendige bedrijvenmarkt waarin er voldoende bedrijfsruimte behouden blijft en gerealiseerd wordt. Dit doen we via vier actielijnen: 1) Maximaal de kansen benutten om wonen en werken te integreren. 2) Bestendigen, intensiveren en verduurzamen van de
bedrijventerreinen. 3) Selectief omgaan met de laatste vrije kavels bedrijventerrein. 4) Een regionale strategie en aanpak. De schaarste aan ruimte en de afgesproken ambitie om voldoende bedrijfsruimte te realiseren en behouden in Amsterdam vraagt om continu inzicht in de actuele opgave. In de bedrijvenstrategie is afgesproken om periodiek de vier actielijnen te monitoren. Door het monitoren van de ontwikkelingen in de stad kan er worden bijgestuurd wanneer nodig. Ook is er specifiek aandacht voor het thema werkgelegenheid.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Evelien van Batenburg, e.van.batenburg@amsterdam.nl, Economische Zaken, Frank van de Lustgraaf, f.van.de.lustgraaf@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten