Collectie (9)

Economische Zaken en Cultuur

EZC Gemeente Amsterdam

De afdeling Economie is verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden om economische activiteiten in de stad aan te trekken en uit te breiden. Dit zorgt voor een economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor Amsterdam en haar directe omgeving.

Meer informatie

Ook wil Economie ruimte scheppen om te kunnen ondernemen in Amsterdam. Dit doet zij door op een lokale en een regionale schaal te zorgen dat de omstandigheden voor (toekomstige) ondernemers en nationale en internationale bedrijven gunstig zijn.

Samen met andere clusters, afdelingen, stadsdelen en regionale overheden realiseert Economie dit door:

  • Strategieën en interventies te ontwikkelen die bijdragen aan de versterking en de vernieuwing van de Amsterdamse economie;
  • Internationale acquisitie van bedrijven en talenten en de profilering van Amsterdam als aantrekkelijke metropool, samen met Amsterdam Marketing;
  • Te zorgen voor een gezond ondernemersklimaat in stad en de directe omgeving;
  • De economische structuur van de stad en haar directe omgeving te vernieuwen en te versterken;
  • Initiatieven en werkwijzen te ontwikkelen die het werkgebied economie verankeren in de werkprocessen van de eenheden, programma’s en projecten binnen het cluster Ruimte en Economie.

Economische zaken op amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Beursplein - Edwin van Eis

Icon afbeelding: bloeiend koolzaad in Westpoort - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: