Artikel

Masterplan Handhaving & Reiniging Q3 2021

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Het plan heeft als doel om overlast door afval/vuil, personen en verkeer (ook op het water) aan te pakken daar waar nodig. Dit door middel van het flexibel en effectief inzetten van capaciteit en middelen in de stad, en vooral ten goede van de focusgebieden in Zuidoost, Nieuw-West en Centrum. De extra capaciteit en ontwikkelde werkwijze vanuit het masterplan zijn nu verankerd in de organisatie.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Sonja Pol, s.pol@amsterdam.nl, en Timothy Veenboer,t.veenboer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten