Artikel

Tweede Voortgangsrapportage Agenda Amsterdam Autoluw

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Monitor Autoluw, waarin data uit 2020 naast de nulmeting uit 2019 wordt gelegd. Vanwege de coronapandemie, en de mobiliteitsafname, is het niet goed mogelijk om de cijfers specifiek toe te schrijven aan effecten van autoluw maatregelen. Annex Monitor Autoluw , met voorlopige inzichten uit 2021 (t/m oktober). Hieruit blijkt o.a. dat het autoverkeer in oktober weer op het pré-coronaniveau lag. Visualisatie opgeheven parkeerplekken, waarin per stadsdeel en voor de hele stad staat uitgesplitst hoeveel parkeerplekken waar opgeheven zijn en hoe de vrijgekomen ruimte is benut. In totaal zijn 1.543 parkeerplekken opgeheven. Wij zijn op schema om 7.000 tot 10.000 vakken ruimte te maken per 2025.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: V&OR, Jesse Bolscher, j.bolscher@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten