Artikel

Ontwikkeling HOV Haarlem Schiphol/Amsterdam

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Eindrapportage over de uitkomsten van de verkenning naar opgaven en mogelijke openbaar vervoeroplossingen voor te verwachten bereikbaarheidsproblemen tussen Haarlem en Schiphol/Amsterdam.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, F.Kuik, (F.kuik@Amsterdam.nl)

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Royal Haskoning DHV

Aanvullende informatie

Media

Documenten