Artikel

Kwartaalrapportage Wegtunnels Q3 2021

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

De rapportage over het derde kwartaal 2021 van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam geeft de gemeenteraad, het gemeentebestuur, de gemeentelijke directies en de strategische partners inzicht in de voortgang van de programmadoelstellingen. Tevens is de rapportage een bron van informatie voor inwoners van Amsterdam en andere belangstellenden.

Behandelend in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten, programmadirecteur Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam - r.siebrand@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten