Artikel

Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen 2022

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 27 september 2023

Eind 2020 heeft het bestuur gevraagd om een integrale aanpak voor de huisvesting van kwetsbare groepen. Aanleiding voor deze vraag is een tekort aan sociale huurwoningen voor kwetsbare groepen in 2020 en 2021. Dit document biedt inzichten ter invulling van deze integrale aanpak door: De historische ontwikkeling in de vraag naar huisvesting per kwetsbare doelgroep en het ontstane tekort in beeld te brengen; Scenario’s van de te verwachten vraag naar huisvesting per kwetsbare doelgroep tot 2030 te schetsen; De ontwikkeling van het aanbod van sociale huurwoningen in kaart te brengen. Dit document geeft prognoses van de ontwikkeling van de vraag en gaat niet in op sturingsmogelijkheden en beleid. Er worden dus ook geen oplossingen geformuleerd. Buiten de scope van deze analyses: er wordt niet gekeken naar alle groepen die als ‘kwetsbaar’ kunnen worden beschouwd, bijvoorbeeld studenten en economisch daklozen.

 

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 27 september 2023, 6 september 2023

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Valerie Witte, v.witte@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik  hier

 

 

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022 en Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Wonen, Joost van Ravesteyn, j.ravesteyn@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Behandeld in Gemeenteraad  van 22 juni 2022 en 1 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Emma Kat,e.kat@amsterdam.nl; Directie Wonen, Valerie Witte, v.witte@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten